Odjel za matematiku postaje Fakultet za primijenjenu matematiku i informatiku
Obrazovanje | Mono

Odjel za matematiku postaje Fakultet za primijenjenu matematiku i informatiku

Thursday, Dec 1, 2022 • 1 min read
Senat Sveučilišta J.J Strossmayera jednoglasno je donio odluku o promjeni pravnog statusa i naziva Odjel za matematiku u Fakultet primijenjene matematike i informatike i time postao najnoviji fakultet Sveučilišta.

Na konferenciji za novinare pročelnik Odjela za matematiku Kristian Sabo rekao je da se osnutkom novog Fakulteta za primijenjenu matematiku i informatiku u Osijeku želi jačati prepoznatljivost i vidljivost osječkoga Sveučilišta u području matematike, posebice primijenjene matematike i informatike.

Sabo je također istaknuo kako Odjel za matematiku trenutno ima sve potrebne administrativne kapacitete za prelazak na novu pravnu osobnost pa neće biti nikakvog dodatnog troška za državni proračun.

Na temelju naših studijskih programa imamo jednu od najvećih stopa zapošljivosti na razini osječkog Sveučilišta. Upisujemo učenike koji su među najboljima na obveznom dijelu državne mature, a nedavno smo imali postupak reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja je naše studijske programe ocijenila visokom razinom kvalitete, rekao je Sabo.

Odjel za matematiku trenutno upisuje dva preddiplomska i tri diplomska studija, što namjeravaju i nastaviti, a ovisno o kapacitetima te o razini potpore mjerodavnog ministarstva, namjeravaju povećati kvote, ponajprije na studiju matematike i računarstva.

Rektor osječkoga Sveučilišta Vlado Guberac napomenuo je kako su ti studiji za deficitarna zanimanja na tržištu rada itekako potrebni.

“Fakultet za primijenjenu matematiku pojačat će suradnju s gospodarstvom, ponajprije s IT sektorom, ali ne treba zaboraviti ni obrazovanje nastavničkog kadra, koji je itekako bitan za društvo u cjelini.", istaknuo je Guberac.

“Osnivanje Fakulteta za primijenjenu matematiku i informatiku u Osijeku je iznimno važan događaj za osječku i za regionalnu IT zajednicu. Novi fakultet će bitno poboljšati prepoznatljivost Osijeka kao središta za vrhunsku edukaciju u toj struci.", izjavio je predsjednik osječke podružnice Hrvatske udruge poslodavaca i direktor Mona, Denis Sušac.

Predsjednik Udruge Osijek Software City Mihael Tomić smatra kako je Odjel za matematiku i do sada bio jedan od temeljnih stupova obrazovanja u IT sektoru, a vjeruje da će kroz status fakulteta dobiti još veću prepoznatljivost, kao i osječko Sveučilište te Osijek.

Za kraj možemo zaključiti da će Mathos će uz FERIT predvoditi jačanje kapaciteta IT sektora, kao i drugih industrija za koje su ključni stručnjaci sa znanjima s kojim će izaći s ovih fakulteta.

Ako uz to dodamo EFOS-ov studij Poslovne informatike, te preddiplomski studij Informatologije pri Filozofskom fakultetu u Osijeku kao potporne fakultete za ostale kadrove u IT sektoru, vjerujemo da Osijeku slijedi svijetla budućnost kao jednom od najvećih studentskih gradova.